Rogier Zwijsen

About us

De Gouden Ankh is een mysterieschool met als doel om de mens met de vurige wens om geestelijk te groeien te helpen en en te begeleiden op hun pad naar innerlijke vrijheid en verlichting. Al 30 jaar is een gemeenschap van duizenden mensen verbonden met deze mysterieschool. Lessen, oefeningen en oude kennis worden doorgegeven via het trancemedium in ons midden. Op deze wijze worden er aan de mensheid sleutels gegeven tot innerlijke vrijheid, spirituele ontwikkeling en ontwaking. 

About us

Wat is a mysterie school?

Een mysterieschool is een universiteit voor de ziel, een school voor de studie van de mysteries van onze innerlijke aard en de essentie van het bestaan. Een mysterieschool zal zich niet in de wereld bekend maken, je zult weinig of niets op het internet vinden. Het is een training voor mensen die al geruime tijd verbonden zijn aan een meditatieschool of een andere herkenbare training. Mensen die verbonden zijn met een mysterieschool hebben begrip voor hun eigen innige verwantschap met het goddelijke en streven ernaar door zelfdiscipline en toewijding één te worden met zijn innerlijke god. Ze zijn geselecteerd vanwege hun vurige wens om spiritueel te groeien, te ontwaken, dichter bij de waarheid van hun eigen wezen en de wereld te komen. Of omdat ze deze waarheden willen door geven aan anderen en zo bij te dragen om meer licht, schoonheid en liefde de wereld in te verspreiden. Deze groep mensen leert meer geheime technieken en oefeningen.

egyptian school 2

de Gouden Ankh

De Gouden Ankh is een pad van initiatie en inwijdingsweg dat zijn oorsprong vindt in het oude Atlantis en Egypte, het heeft zich ontwikkeld tot een enorme groep entiteiten die zich bezighouden met deze weg van verlichting. De Gouden Ankh is de mystieke tak van de Witte Broederschap, die de mensheid inspireerd en begeleid op zijn innerlijke weg. De Gouden Ankh is op verschillende momenten in de mensheid zeer actief geweest. Daarbij gebruik makend van mediums om oude technieken en vergeten kennis door te geven. Waarbij in elke tijd verschillende technieken en een andere benadering vergt. 

 

 

Sinds de jaren 1970 is het pad van initiatie van de Gouden Ankh wederom actief geworden in de mensheid, toen de energie van Aquarius kenbaar werd. Vanaf die tijd worden steeds meer mediums geïnspireerd om de kennis van verschillende oude Mysteriescholen door te geven. Oude yogatechnieken, vergeten tantra-meditaties, oude taoïstische leringen maken allemaal deel uit van de kennis die nu wordt doorgegeven en vrijgegeven omdat de huidige mens open staat en rijp is deze kennis te ontvangen en te beoefenen.

IMG_1486-min

Onze missie

In deze veranderende tijden van geestelijke groei op aarde, hebben wij als doel om de zoekende mens te helpen in zijn spirituele groei, ontwikkeling en innerlijke vrijheid. Via het medium in ons midden – Rogier Zwijsen – maken wij contact met de leraren en meesters van de Gouden Ankh. Wij creëren en organiseren in samenwerking; openbare – en privé channeled readings (trance-lezingen), meditatie lessen, healingen, rituelen, ceremonies, cursussen en persoonlijke trainingen. Al dertig jaar geven wij channeled readings over diverse spirituele onderwerpen en hebben al vele mensen op hun spirituele weg begeleid. We hopen de mens te helpen in zijn groei door deze informatie en oefeningen beschikbaar te maken voor het grote publiek. Om op deze wijze je eigen pad van innerlijke ontwikkeling te kunnen ontdekken en bewandelen. Het beoefenen van de meditaties van de Ankh, helpen je om de krachten die je bezit van de bron te ervaren, helpen je verbonden te blijven met een veld van liefde, en geven je begeleiding en inspiratie op je innerlijke pad.
De innerlijke weg zonder zogenaamde dogma’s, goeroes, instituties, regels en heilig gedrag. De begeleiding van de Ankh helpt je ontwaken in je hoogste potentieel en je te helpen je leven in te richten zoals jij dat zelf wilt. Met deze diverse activiteiten wensen wij de mens te helpen meer licht, harmonie, liefde en vreugde in zichzelf te ervaren en dit nog sterker te laten stralen en schijnen.

GA team1

Onze weg

De onderwerpen die in de loop van de jaren zijn behandeld tijdens deze lezingen zijn erg divers. Zo was er een uitgebreide training over het met geestelijke energie helen en genezen van mensen met bijvoorbeeld kanker, ME of jeugdtrauma’s. Maar er waren ook lezingen over Meesters, leraren en inwijdingsscholen uit de geschiedenis van de mensheid. Een aantal lezingen ging over het inwijdingsproces van een persoon, hoe dat verloopt, en wat je tegenkomt. Ook worden er vele oefeningen, meditaties, symbolen en visualisaties gegeven die de sleutel zijn naar ontwaking en innerlijke groei. Al deze kennis is uitgewerkt in teksten en we beschikken intussen – na dertig jaar – over een zeer uitgebreide bibliotheek, waar mensen nog dagelijks hun lessen, inspiraties en trainingen uit halen. Een deel van de readings is openbaar, een ander deel is voor de groep mensen die de training ook daadwerkelijk volgt. Zo hebben wij in de loop van dertig jaar vele meditatie-, yoga- en healinggroepen begeleid.

Behalve via de mysterieschool van de Gouden Ankh hebben we ook uit andere mysteriescholen jarenlang onderricht en inspiratie ontvangen: yoga is een blijvende inspiratiebron, evenals de weg van de tantra en die van plant medicine. De prachtige en onmisbare kennis uit deze waardevolle wegen is tot ons gekomen op het moment dat wij daar rijp voor waren en vervult ons met blijvende dankbaarheid.