Ankh Retreats 2018

Vanuit onze scholing organiseren wij vierdaagse retreats met prachtige meditaties, oefeningen en sound healing ceremonies met eventueel gebruik van plant medicine. Wie bieden dit voor iedereen aan die zich wil oriënteren en groeien op het spirituele en innerlijke pad.
Tijdens dit retreat leer je jezelf volledig te openen voor deze helende energie. Door dit te doen, zul je je spirituele proces versnellen, jezelf bevrijden van pijn in het verleden en blijvende vreugde ervaren.

DATA 2018
* 22-25  november

RETREAT
Wie zal profiteren van dit retreat?
Dit retreat is zorgvuldig voorbereid voor diegenen te helpen die zich inzetten voor hun eigen innerlijke groei en genezing. Je leert mooie technieken, waaronder:

 • Vergroten van je bewustzijn en de harmonie ervaren die je vindt in deze hogere spirituele sferen.
 • Contact kunnen maken met de krachten van de natuur, Pachamama en al het levende om je heen.
 • Ontdekken van oude kennis die verborgen is in mystieke en esoterische scholingen die ons hart en onze geest verlichten.
 • Opbouwen van je eigen reservoir met Life Force Energy-technieken die veroudering voorkomen en vitaliteit stimuleren.
 • Loslaten en verwerken van disharmonische (karmische) patronen in je wezen.
 • Hulp en begeleiding met het ontwaken van je goddelijke lichten en het ontvangen van initiaties

Je zult veel heilige en geheime oefeningen leren die zijn doorgegeven uit de rijke traditie van de Gouden Ankh, de yoga, shamanisme en tantra-scholen.
Ze worden al 30 jaar beoefend en toepast door diegenen die het retreat gaan begeleiden. En we weten dat ze werken!

Wat wij aanbieden tijdens de retreats
Mooie mystieke meditaties, technieken voor emotionele genezing, visualisaties, pranayama (ademhalingstechnieken voor genezing), lichaamswerk (bijvoorbeeld yoga, dansbewegingen en Energy Block Release-sequenties), mantra’s en ‘icaro’ (geluidgenezing) en mudras (handgebaren).
In dit retreat zullen wij technieken uit de training van de Gouden Ankh, de Yoga en de Tantra gebruiken.
Oude yoga technieken, vergeten tantra meditaties, oude taoïstische leringen vormen alle onderdeel van de kennis die door de Ankh aan ons wordt doorgegeven. Dit heeft als doel je te openen voor de werelden van het Gouden Licht. Waardoor je een enorme verdieping en ook een stimulans in je geestelijke ontwikkeling zult ervaren.

PROGRAMMA
Ons programma is zo gemaakt dat ze je zullen helpen om jou te openen voor hogere frequenties van helende energie en om jezelf veilig te bevrijden van oude patronen die ons belemmeren. Als je de voortdurende connectie met de spirituele lichtsferen wilt verkennen, zullen we jou ook prachtige initiaties aanbieden die door onze leraren en gidsen zijn doorgegeven. Op de tweede en derde avond houden we ruimte en bescherming voor jou om deel te nemen aan de prachtige ceremonie met het gebruik van de heilige plant, Ayahuasca. Hiermee kunnen we de spirituele reis verdiepen.

DE LERAREN, CHANNELERS & SPACEHOLDERS
Rogier en Amonisia en een team van helpers zullen met elkaar de groep begeleiden, trainen en helpen tijdens het retreat. Tijdens de ceremonies zullen ze volledig in dienst zijn voor het brengen en geven van genezing, begeleiding, initiaties, licht en liefde.

Wilt u meer weten over diegene die de retreats begeleiden? Stuur ons dan een mail naar: info@goldenankh.com

PLANT MEDICINE
Om de ervaring te verdiepen en een initiatie mogelijk te maken zullen we twee sound healing ceremonies organiseren met eventueel Plant Medicine. Dus psychologische maar ook fysieke voorbereiding is gewenst in de weken en dagen voorafgaand. Zoals het volgen van bepaald dieet.
Hierover ontvang je, na inschrijving en aanbetaling, meer informatie.

PRIJS
Voor een 4 daags retreat met drie nachten (incl. twee nachten ayahuasca ceremony)
is de prijs €500. Dit is inclusief overnachting en voor ontbijt, lunch en avondeten.

TWEETALIG
De training zal zowel in het engels, en voor degeen die dat wensen ook in Nederlands worden vertaald.

Na het retreat zul je naar huis gaan gevuld met liefde, kennis en praktische oefeningen.
Zoals met alle spirituele en persoonlijke groei, is het belangrijk om een dagelijkse oefening te hebben en behouden die ons op elk niveau voedt.

INFO & CONTACT
Voor meer informatie en vragen over het retreat, stuur ons een mail: info@goldenankh.com
Voor privé vragen, stuur een email naar: liselottehennekam@hetnet.nl


ENGLISH:

You are warmly invited to join us for one 4-day retreat in 2018 with lots of beautiful meditations,
exercises and lovely sound healing ceremonies with the use of plant medicines.

* 22 – 25th of November
 
THE RETREAT
During this retreat, you will learn how to open yourself fully to the higher frequencies of healing energy. In doing so, you will accelerate your spiritual process, free yourself from past pain and experience lasting joy.
 
Who will benefit from this retreat?
This deep and enjoyable retreat has been carefully prepared to assist those committed to their own inner growth and healing. You will learn many beautiful techniques including:
 • Developing your awareness and control of internal energy.
 • Raising your consciousness and experiencing the harmony found at higher spiritual spheres.
 • Discovering ancient knowledge hidden within mystery schools that illuminate our heart and minds.
 • Building your repertoire of Life Force Energy Techniques that prevent ageing and boost vitality.
 • Learning how to reprogram and heal our body, heart and mind at Quantum Holographic levels.
 • Help and guidance with the awakening of your divine lights and receiving initiations
 
You will learn many sacred and secret exercises which are drawn from the rich tradition of The Golden Ankh, Yoga, Shamanism and Tantra schools.
They have been practiced and applied in daily life by your retreat leaders for 30 years. We know they work!
 
We will be offering you:
Beautiful mystical meditations, emotional healing techniques, visualizations, pranayama (breathing techniques for healing), body work (e.g. yoga, dance movements and Energy Block Release sequences),
mantras and ‘icaro’ (sound healing) and mudras (hand gestures).
 
PROGRAM
We will have full-day programmes to help you to open to higher frequencies of healing energy and release safely, those old patterns that hinder us.Should you wish to explore the ongoing connection with the spiritual realms we will be offering beautiful initiations passed down by our teachers and guides.
On the second and third evening, we will hold space and protection for you to take part in beautiful sacred plant medicine ceremony.
 
After the retreat, you will go home filled with love, information and practical exercises. As with all spiritual and personal growth, it is important to have a daily practice that nourishes us at every level.
 
PRICES
For a 4 day-retreat with 3 nights (inclusive two nights of sound healing ceremonies) , the price will be €500. This is also including costs for accomodation and food; breakfast, lunch and dinner. 
 
BILINGUAL
The training will be in English, for those who prefer I we will translate in dutch.
 
PLANT MEDICINES
To deepen the experience we will serve Plant Medicines during the sound healing ceremonies for two nights. So a psychological and physical preparation is required the weeks and days before. Like following a clean diet. We will provide you with all the necessary information when you sign up for the retreat and pay the deposit.
ABOUT THE TEACHERS, CHANNELERS & SPACEHOLDERS
Rogier and Amonisia will together accompany, train the group during the retreat. During the ceremonies they will be in full service for bringing and giving healing, guidance, initations, light and love.
You want to know more about our team who will guide us through the retreat? Send us an email to: info@goldenankh.com

INFO & CONTACT
For questions or more information you can send an email to info@goldenankh.com
For private inquiries send an email to liselottehennekam@hetnet.nl