Videos

Plant Medicines in Relatie tot je Spirituele Groei

Hoe werken Plant Medicines – zoals Ayahuasca, Mushrooms en San Pedro – in op je spirituele groei? Tijdens de reading is er kennis en informatie gedeeld over onder andere: – De werking en functie van Ayahuasca. Hoe het op verschillende levels van bewustzijn wordt gebruikt en hoe elk level een andere werking geeft (fysiek, psycho-emotioneel, karmisch, spiritueel ontwakend en visioning). Met prachtige oefeningen om zowel dieper contact te maken met de natuur en Pachamama als jezelf kunt aanleren om uit je lichaam te bewegen en astraal te gaan reizen. Deze oefeningen zijn o.a. deel van de basistraining voor elke echte sjamaan.

Wie Ben Ik?

Wie ben ik nu werkelijk? - Het komen tot Werkelijke Innerlijke Vrijheid

In deze Channeled Reading wordt er gesproken over hoe men kan komen tot werkelijke innerlijke vrijheid en hoe je verbinding kan maken met je werkelijke innerlijke kracht. Er is gesproken over hoe de mens kan loskomen van conditioneringen, illusies, angsten en andere egopartronen. Daarnaast worden er twee begeleidende meditaties/oefeningen gegeven waarin je disharmonische factoren in jezelf kunt losschudden, dit tot heling kunt brengen en zodoende weer in balans kunt komen.

De werkelijke kracht die in jou leeft - Meditatie

De werkelijke kracht die in jou leeft - Meditatie

Dit is de laatste meditatie uit de Channeled Reading in Club Lite op 17 juni (2017). Deze Channeled Reading ging over angst. Wat is angst? Hoe ga je ermee om? Hoe bevrijd je jezelf van angst? Deze meditatie is om in contact te komen met de goddelijke krachten die in jou leven.

Ontwikkelen van je spirituele gaves - Channeled Reading - 12-02-2017

Ontwikkelen van Spirituele Gaven

In deze channeled reading wordt er gesproken over het ontwikkelen van je geestelijke gaves, krachten en innerlijke kwaliteiten. In principe zijn het ontwikkelen van deze krachten en kwaliteiten aan ieder mens gegeven. Het doel is om deze kwaliteiten in je leven meer manifest te maken door de krachten beter te leren kennen en te leren integreren. In de reading wordt er verder op ingegaan over welke soort krachten wij als mens bezitten. Daarnaast zijn er twee begeleidende meditaties met video. De eerste meditatie is het openen en activeren van de drie goddelijke punten in je wezen. De tweede meditatie is voor het activeren en openen van je derde oog en spirituele gaves.

Het vinden van je levensdoel - Channeled Reading - 25-09-2016

Het vinden van je levensdoel - Channeled Reading - 25-09-2016

Wat is jouw levensdoel? Wat kun je doen om jezelf beter te leren kennen? Het pad van zelfonderzoek wordt in deze reading keurig beschreven en welke stappen je kunt nemen om jezelf beter te leren kennen en dieper tot je werkelijkheid te komen.